Ring upp mig

Grafisk identitet

Utvecklas hos oss!

Hos oss får du hjälp att uveckla ditt företags grafiska identitet.

Den grafiska profilen är en viktig del för helheten och förstärker företagets identitet. Den kan vara omfattande eller i enklaste fall sträcka sig till vilket typsnitt och färgprofil som bör användas.

En del av den grafiska identiteten innebär din logotyp. Oavsett om du behöver ha en ny logotyp eller redan har en befintlig som behöver uppdateras eller vektoriseras kan vi hjälpa dig.